Badania Psychologiczne Matrix w Krakowie

Wykonujemy obowiązkowe badania psychologiczne popularnie nazywane badaniami psychotechnicznymi w miłej i przyjaznej atmosferze. 

Nasza pracownia zajmuje się szeroko rozumianą diagnostyką psychologiczną i orzekaniem o predyspozycjach psychofizycznych niezbędnych do wykonywania różnego typu działalności i zawodów. 

Badania psychologiczne potrzebne są do uzykania zdolności do pracy lub kwalifikacji na dane stanowisko i mogą być uzupełniającymi  do badań medycznych.

Nasze badania  związane są również z medycyną pracy, gdzie wykonuje się badania lekarskie i psychologiczne dla poszczególnych grup zawodowych o których mówią przepisy ( badania wstępne, okresowe, kwalifikacyjne, uprawnienia).

Prowadzimy również badania  na broń oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla dzieci i młodzieży w zakresie dysleksji i dysgrafii.

 

Zakres badań  psychologicznych obejmuje sprawdzenie sprwaności psycho-motorycznej tj. 

 

-  skupienie uwagi
-  refleks
-  zmysł  przestrzenny
-  logiczne i praktyczne myślenie
-  spostrzegawczość, zapamiętywanie                                        
-  sprawność fizyczna