Badania Psychologiczne Matrix w Krakowie

Wykonujemy obowiązkowe badania psychologiczne popularnie nazywane badaniami psychotechnicznymi w miłej i przyjaznej atmosferze.

Nasza pracownia zajmuje się szeroko rozumianą diagnostyką psychologiczną i orzekaniem o predyspozycjach psychofizycznych niezbędnych do wykonywania różnego typu działalności i zawodów.

Badania psychologiczne potrzebne są do uzykania zdolności do pracy lub kwalifikacji na dane stanowisko i mogą być uzupełniającymi  do badań medycznych.

Nasze badania  związane są również z medycyną pracy, gdzie wykonuje się badania lekarskie i psychologiczne dla poszczególnych grup zawodowych o których mówią przepisy ( badania wstępne, okresowe, kwalifikacyjne, uprawnienia).

Prowadzimy również badania na broń oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla dzieci i młodzieży w zakresie dysleksji i dysgrafii.

Zakres badań  psychologicznych obejmuje badanie:

-  cech osobowości
-  koordynacji wzrokowo-ruchowej
-  szybkości reakcji
-  zmysłu  przestrzennego
-  myślenia logicznego
-  antycypacji
-  spostrzegawczości, zapamiętywania
-  sprawności uwagi