• tel. 509 828 520
  • al. 29 Listopada 178a , 31-236 Kraków
  • badania@psychologiczne.com.pl
  • pn. - pt. w godz. 8.00-19

Oferta Badań i Terapii

BADANIA KIEROWCÓW:

• Kandydatów na kierowców kategorii A, B, C ,D, E T
• Kierowców zawodowych wszystkich kategorii A, B, C ,D, E T
• Kierowców pojazdów służbowych, przedstawicieli handlowych
• Kierowców do licencji sportowych (licencje rajdowe)
• Instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
• Kierowców taksówek osobowych i bagażowych
• Kierowców amatorów
• Kierowców pojazdów uprzywilejowanych w tym strażaków OSP
• Kierowców po następujących zdarzeniach :
− po zatrzymaniu prawa jazdy z powodu prowadzenia pod wpływem środków odurzających lub alkoholu
− po przekroczeniu 24 punktów karnych
– po wypadkach drogowych

BADANIA OPERATORÓW: wózków, maszyn i urządzeń w ruchu
BADANIA FUNKCJI WZROKOWEJ: widzenie w mroku, wrażliwość oka na olśnienie, stereopsja
BADANIA NA BROŃ
BADANIA SĘDZIÓW, PROKURATORÓW, KURATORÓW
BADANIA DYSLEKSJI I DYSGRAFII
BADANIA DO ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
BADANIA CECH OSOBOWOŚCI, USZKODZEŃ OUN I ILORAZU INTELIGENCJI
BADANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DO PRZYSPOSOBIENIA ZAWODOWEGO
PORADY TERAPUTYCZNE: dla dzieici, młodzieży, dorosłych

Close Menu