• tel. 509 828 520
  • al. 29 Listopada 178a , 31-236 Kraków
  • badania@psychologiczne.com.pl
  • pn. - pt. w godz. 8.00-19

Cennik badań

Al. 29 Listopada 178A w Krakowie

Lp.

Rodzaj Badania

Cena Brutto

1.

Kierowca zawodowy kat. A,B,C,D,E,T

150 zł

2.

Kierowca Amator Kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E

150 zł

3.

Kierowca do licencji rajdowej

150 zł

4.

Badania : powypadkowe, po przekroczeniu dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych, po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

150 zł

5.

Instruktor nauki jazdy i egzaminator

150 zł

6.

Operatorzy wózków, sprzętu budowlanego i innych urządzeń w ruchu

100 zł

7.

Badanie na broń

250 zł

8.

Badanie sędziów, prokuratorów, kuratorów

150 zł

9.

Pracownicy zabezpieczenia technicznego I i II stopnia

120 zł

10.

Badania widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie – ze wskazania lekarza okulisty

50 zł

11.

Stanowska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej wg. zał.

100 zł

12.

Badania cech osobowości, badania uszkodzeń OUN

200 zł

13.

Badania diagnostyczno-terapeutyczne : dysleksja, dysgrafia i inne( diagnoza dysfunkcji i wydanie opinii psychologicznej)

200 zł

14.

Rozmowa terapeutyczna

100 zł/godz.

15.

Odpis badania kierowcy

20 zł

16.

Badania do orzeczeń o niepełnosprawności (wraz z interpretacją i pisemną opinią psychologiczną)

200 zł

Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2019r.

Ceny badań kierowców zgodne z Roz. Min. Zdrowia z dn. 15.07.2014r.

Close Menu